Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) letos odpade

Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. Dr. Simona Kustec oprla na enotno oceno stroke (Zavoda za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji…), ki meni, da NPZ letos lahko izpustimo.

Objavljeno na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

Prejšnji prispevek

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni prihajajočih dogodki.