Sporočilo ravnatelja ob pričetku pouka za prvo triletje OŠ

Spoštovani starši,

v ponedeljek 18. 5. 2020 bomo ponovno začeli izvajati pouk za učence 1., 2. in 3. razreda. Učitelji vam bodo preko video roditeljskih sestankov razložili  podrobnosti, jaz pa vas želim opozoriti na najpomembnejše omejitve, ki se jim zaradi navodil NIJZ, MIZŠ in Zavoda za šolstvo ne moremo izogniti:

  • Staršem vstop v šolsko zgradbo ni dovoljen zaradi preprečevanja možnosti širjenja ali povzročanja okužbe z virusom covid-19. Poskrbeli smo, da bo pri glavnem vhodu dežurstvo. Hišnik bo skrbel za red in varnost, psihologinji pa za usmerjanje in spremstvo otrok v razrede. Prosim, da to navodilo dosledno upoštevate.
  • Izjavo o zdravstvenem stanju otroka, ki so vam jo posredovali učitelji preko e-pošte, morate do ponedeljka, 18. 5. 2020, posredovati preko e-pošte ali jo neposredno prinesite v šolo, ker je to pogoj, da lahko vaš otrok obiskuje pouk. Navodila so oblikovali na NIJZ in so za nas zavezujoča. Pri tem ne gre za strokovno oceno zdravstvenega stanja vašega otroka, ampak zgolj za potrditev, da ob ponovni vzpostavitvi pouka vaš otrok nima vidnih znakov bolezni kot so vročina, glavobol, kašelj…, ki so sočasno lahko tudi znaki okužbe z virusom covid-19. Zavedamo se, da je pomlad obdobje alergij in da so možna tudi druga običajna obolenja, vendar preventiva temelji prav na tem, da izključimo vsakršno možnost prenosa okužbe, zato vas prosim za sodelovanje in da res v šolo pošiljate samo zdrave otroke.
  • Za učence smo organizirali tudi podaljšano bivanje, ki bo trajalo do 16.00 ure. Ko boste prihajali po učence, jih boste prevzeli na šolskem dvorišču, če pa bodo v razredu, boste poklicali dežurnega učitelja, ki bo vašega otroka obvestil, da ste prišli ponj, oziroma ga bo pospremil do izhoda iz šole. Telefonsko številko dežurnega učitelja vam bodo posredovali razredniki skupine, bo pa tudi objavljena na spletni strani šole. Prosim, da ste tudi ob prevzemu otrok po pouku potrpežljivi in da ne vstopate v šolo.
  • Otroci prvi dan prinesejo v šolski torbici potrebščine v šolo in prazno torbico odnesejo po pouku domov. Šolske potrebščine ostanejo v šoli, učenci pa ostale dneve prihajajo k pouku brez šolskih torbic. Vse kar potrebujejo pri pouku, bodo zagotovili učitelji.
  • Učenci bodo prihajali v šolo obuti in ne bodo uporabljali garderobnih omaric, garderobo bodo imeli shranjeno ob svoji mizi v razredu.

Vsa ostala navodila vam bodo posredovali učitelji neposredno, objavljena pa bodo tudi na šolski spletni strani. Zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje in se zavedam, da je bila vaša vloga ob izvajanju pouka na daljavo neizmerno težja, kot če bi otroci obiskovali pouk v šoli. Vendar vsi skupaj iščemo poti iz te svetovne epidemije in z dovolj veliko mero tolerance, zaupanja in potrpežljivost bomo tudi to šolsko leto zaključili uspešno.

V želji, da se epidemija izteka, vas lepo pozdravljam.

Marjan Gorup, ravnatelj

Prejšnji prispevek

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni prihajajočih dogodki.