Uspeh mladih raziskovalcev

V šolskem letu 2019/20 sta učenca 9. razreda David Fister in Ivo Vitez pod mentorstvom učiteljice Julije Hoda izdelala raziskovalno nalogo Skrita dediščina antike na območju današnje Slovenije, v kateri sta potrdila hipotezo, da večina antične dediščine pri nas ni dostopna javnosti.

Iskala sta odgovore na vprašanja, kaj nam o življenju na območju današnje Slovenije v času antike povejo najnovejše arheološke najdbe. Kako se naše razumevanje antične kulture spreminja glede na nova odkritja? Kateri poklici in katere institucije sodelujejo pri varstvu kulturne dediščine in kakšne so njihove naloge? Ali Slovence zanima kulturna dediščina in kakšen je njihov odnos do nje?

Informacije sta poiskala v različnih javnih ustanovah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z varstvom kulturne dediščine, kjer sta lahko spremljala njihovo delo in intervjuvala strokovne delavce, kot so kustosi, arheologi, konservatorji, arhivisti itd.

V sredo, 27. 5. 2020, sta učenca uspešno opravila zagovor naloge prek videokonference in se uvrstila na 33. državno tekmovanje mladih raziskovalcev, kjer sta prejela bronasto priznanje. V mesecu novembru pa sta prejela tudi posebno priznanje župana, ki so ga podelili najuspešnejšim raziskovalcem.

Iskrene čestitke!

Skip to content