Izvajanje pouka v šoli za vse učence

Obveščamo, da se z odlokom Vlade RS za učence osnovne šole (od 1. do vključno 9. razreda) od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje pouk izvaja v prostorih šole.


Za učence od 1. do 4. razreda bo organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Potekalo bo po vseh priporočilih in navodilih NIJZ, MIZŠ in Ministrstva za zdravje.

Jutranje varstvo bo organizirano od 7.00 do 7.45. Podaljšano bivanje bo organizirano do 16. ure.

Za učence 4. in 5. razreda priporočamo, da podaljšano bivanje obiskujejo le tiste učenci, ki to res nujno potrebujejo.

Če bo potrebno učence (4. in 5. razred) v podaljšanem bivanju družiti v heterogene skupine, bo uporaba zaščitnih mask v času podaljšanega bivanja za učence obvezna.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).
Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni. Druženje namreč povečuje tveganje za okužbo.

Vašim otrokom želimo prijetno nadaljevanje dela v šolskih klopeh!

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni prihajajočih dogodki.