Izvajanje izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti

Obveščamo, da od srede, 9. 2. 2022, dalje izvajanje obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, dopolnilnega in dodatnega pouka ter interesnih dejavnosti poteka v prostorih šole.