Kaj je otroški parlament?

Otroški parlament je program Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) kot del vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke se spodbuja k sodelovanju v družbenem življenju (participacija), izobražujejo se jih tudi o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Čemu?

Program obstaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami.

Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so zanje pomembna v obdobju odraščanja. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako?

Predstavniki Otroškega parlamenta na naši šoli se prostovoljno določijo med predstavniki šolske skupnosti od 3. razreda dalje. V programu učenci in učenke šole sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.

Več o tem

… si lahko preberete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Letošnje šolsko leto 2023/2024

… so na naši šoli predstavniki učencev in učenk od 3. do 9. razreda, ki so vključeni v otroški parlament pod mentorstvom šolske pedagoginje Kristiane Končan.

Vsako leto izberejo predstavniki vseh otroških parlamentov temo, ki zajema 2 šolski leti. Letošnja tema je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.


Novice o otroškem parlamentu

Vse novice o otroškem parlamentu
Skip to content