Razširjen program

Šola organizira razširjeni program:

  • neobvezni izbirni predmeti,
  • dopolnilni in dodatni pouk,
  • jutranje varstvo,
  • podaljšano bivanje,
  • interesne dejavnosti.

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Dopolnilni pouk obiskujejo učenci z učnimi težavami, in sicer celo leto ali občasno.

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti s snovjo na višji, zahtevnejši ravni in nadarjenim učencem na posameznih področjih.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano predvsem za učence razredne stopnje, in sicer od 6:30 do 8:15. Učenci se glede na interes vključijo v skupine: ročne spretnosti, družabne, miselne in druge igre.

PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Delo v podaljšanem bivanju poteka po sledečem razporedu:

  • po pouku učence prevzame učitelj podaljšanega bivanja in jih glede na razpored pelje na kosilo;
  • po kosilu je usmerjen prosti čas, namenjen vodeni igri, ustvarjanju, sprehodu ali raziskovanju in čas samostojnega učenja;
  • po popoldanski malici sledi čas za prosto igro. V tem času je poudarek na samostojni igri otrok, druženju, predvsem pa stremimo k temu, da smo čim več zunaj.

S podaljšanim bivanjem zaključimo ob 16.00 uri. Do 16.30 pa smo učencem in staršem na voljo s popoldanskim dežurstvom.

Starši za prevzem otrok pokličejo učitelja na službeno mobilno številko, ki so jo prejeli na roditeljskem sestanku.

Starši pokličejo učitelja po telefonu šele takrat, ko so pred šolo, predvsem v izogib temu, da bi otrok prišel pred šolo, starša pa še ne bi bilo tam.

Od 16.10 dalje je na voljo dežurna telefonska številka in je za vse razrede enaka.

Za vse spremembe v zvezi z odhodi domov, prosimo starše, da nas predhodno obvestijo z zapisom v učenčevo beležko.

Skip to content