Razširjen program

Šola organizira razširjeni program:

  • neobvezni izbirni predmeti,
  • dopolnilni in dodatni pouk,
  • jutranje varstvo,
  • podaljšano bivanje,
  • interesne dejavnosti.

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Dopolnilni pouk obiskujejo učenci z učnimi težavami, in sicer celo leto ali občasno.

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti s snovjo na višji, zahtevnejši ravni in nadarjenim učencem na posameznih področjih.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano predvsem za učence razredne stopnje, in sicer od 6:45 do 8:15. Učenci se glede na interes vključijo v skupine: ročne spretnosti, družabne, miselne in druge igre.

PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Vanj se vključijo po končanem pouku, traja pa do 16.30.

Po 15:00 se učenci družijo, kjer počakajo starše, ki jih prevzamejo najkasneje do 16:30 ure.

V času podaljšanega bivanja imajo učenci kosilo, izvajajo razne projekte, obiskujejo interesne dejavnosti,  se sproščajo ob igri in delajo domače naloge.

Samostojno učenje poteka eno šolsko uro, odvisno od ostalih dejavnosti učencev. V tem času učenci napišejo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Starše prosimo, da med samostojnim učenjem ne motijo pedagoškega procesa s predčasnim prihajanjem po otroka. Po samostojnem učenju sledi popoldanska malica.

V primeru, da po otroka ne pridejo starši, lahko odhaja iz šole sam ali v spremstvu druge osebe samo s pisnim dovoljenjem staršev.