Kaj je šolska skupnost?

Sestavljajo jo predstavniki iz vsake oddelčne skupnosti (2), ki ju učenci izvolijo ob pričetku šolskega leta na uri oddelčne skupnosti (RU).

Gre torej za organizirano sodelovanje, izražanje idej, mnenj in predlogov ter predstavništva učenk in učencev naše šole.

Kdo, kdaj in kako?

Sestanki šolske skupnosti so najmanj trikrat v šolskem letu.

Predstavniki šolske skupnosti se na razrednih urah, med odmori, pogovori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi pohvalili, spremenili ali predlagali. Nato predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti. Na slednjih povedano ovrednotijo in predlagajo možne rešitve.

V letošnjem šolskem letu šolsko skupnost sestavljajo predstavniki 19 oddelkov, skupno je torej 38 učenk in učencev.

Prvo srečanje je skupno (vsi predstavniki vseh oddelčnih skupnosti), zatem sledijo srečanja v dveh skupinah. Prva skupina je od 1. do 5. razreda ter druga od 6. do 9. razreda.

V sklopu šolske skupnosti poteka tudi Otroški parlament.

Predstavnike le-tega izberejo med predstavniki šolske skupnosti, ki pokažejo zanimanje za sodelovanje.

Zakaj sploh šolska skupnost?

Gre za glas oziroma izražanje konstruktivnega mnenja učencev ter učenk naše osnovne šole.

Predstavniki na splošno izražajo predloge, interese in mnenja svoje oddelčne skupnosti. V skupnosti izrazijo svoj pogled, ideje, predloge ter možne rešitve aktualnih šolskih tem.

Pri tem se učijo svojih pravic, dolžnosti ter meje le-teh.

V skladu s Šolskim vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda dojemajo ter širijo zavedanje svoje svobode in svojih pravic ter omejitev v izbiranju vedenja in svojih dolžnosti,

Učijo se sodelovanja, aktivnega poslušanja, konstruktivnega argumentiranja, samostojnega nastopanja, upoštevanje mnenj drugih in nenazadnje se utrjuje občutek pripadnosti ter povezanosti učencev in učenk naše šole.

Naloga šolske skupnosti je tako kot naloga vseh ostalih organov šole, ustvariti ustvarjalno skupnost, ki bo sposobna prepoznati, se pogovoriti, reševati probleme ter nasploh oblikovati okolje, v katerem nam bo vsem prijetno.

Okvirni načrt, ki smo si ga zadali v letošnjem letu, je opisan v Letnem delovnem načrtu šolske skupnosti 2023/2024. Najdete ga tukaj.

Mentorica v letošnjem šolskem letu 2023/2024 je šolska pedagoginja Kristiane Končan.

Skip to content