Učni listi

Učni listi in predloge nastajajo sproti ob delu z mojimi učenci, ki jih tudi prvi preizkusijo. Nekateri se uporabljajo tudi pri delu v razredu.

Lahko jih natisnete, prosim pa, da jih uporabljate zgolj za dobro svojih otrok.

VAJE ZA URJENJE FINE MOTORIKE

Otrok lahko najprej sledi po ali ob črti s flumastrom (lahko tudi večkrat z različnimi barvami), nato pa reže čim bolj natančno do rdeče črte (stop). Vaje so primerne tudi za utrjevanje ravnih in krivih črt, koordinacije oko – roka, … Vajo lahko nadgradi tako, da sam nariše podobno (lahko tudi na časopisni ali odpadni papir) in tako vadi tudi samostojno risanje črt. Lahko pa po predlogi polaga “kače” iz plastelina (ki jih seveda naredi sam). Kasneje lahko na enak način utrjuje obliko črk in številk.

PREPOZNAVANJE GLASOV IN ČRK (1. RAZRED)

Učni pripomočki:

BRALNI LISTI (1. IN 2. RAZRED)

Vezava dveh črk – glasov poteka tako, da otrok s polžkom – prstom vleče prvi glas, dokler ne pride do drugega. Takrat izgovori še drugega. Vajo ponavlja, dokler ne izgovori obeh glasov vezano.

Pri enobarvni različici lahko otrok sličice tudi pobarva po svoji želji in naredi vajo še bolj “svojo”.

Zloge izrežete, po želji plastificirate in otrok tvori znane in izmišljene besed. Zraven seveda glasno izgovarja (veže glasove in zloge). Vezavo zlogov uvedemo, ko otrok veže po dve črki (učni listi zgoraj).

POGOSTE BESEDE

To so kratke, pogosto uporabljene besede, s katerimi imajo otroci z disleksijo pogosto težave pri črkovanju. S seznamom teh besed jim lahko pomagamo premagati te težave. S temi besedami pa se lahko poigramo tudi malo drugače. Skratka, združimo koristno z zabavnim.

BRANJE Z RAZUMEVANJEM

Otrok prebere navodilo, nato pa izreže in nalepi, pobarva ali nariše, dopolni kot navodilo od njega zahteva. Vaje so dobre ne-le za branje, temveč tudi za urjenje pozornosti in finomotoričnih spretnosti. Nekateri listi so na razpolago v malih (mt) in velikih (vt) tiskanih črkah.

IGRIVO BRANJE Z RAZUMEVANJEM (1. IN 2. RAZRED)

Vsak komplet vsebuje 64 sličic in prav toliko povedi. Natisnjene liste razrežete po črtah, pomešate, nato pa otrok prebere izbrano poved in ji poišče ustrezen par med sličicami. Lahko se igrate tudi spomin.

VAJE SLEDENJA, IZRAŽANJA IN ČASOVNEGA ZAPOREDJA (1. IN 2.RAZRED)

Otrok poišče začetno sliko in o njej pove / zapiše poved (starejšim lahko damo omejitev npr. vsaj štiri, pet, šest,… besed). Z očmi ali s prstom sledi puščici do naslednje itn. do zadnje, kjer zgodbo smiselno zaključi.

Otrok potuje od slike (številke, črke) do slike (številke, črke) in jo poimenuje. Najprej s prstom, potem samo z očmi, vedno hitreje.

Vaje sledenja lahko izvajate tudi na bolj konkretni ravni. Slike, črke, številke, simbole izrežete, jih naključno razporedite po površini, dodajate puščice in izvajate vajo kot na papirju. Uporabljate lahko seveda tudi predmete, družinske fotografije, lesene črke, …  Skratka, pustite otrokovi in svoji domišljiji prosto pot.

MATEMATIKA

Učni pripomočki:

Števila v naslednji predlogah lahko natisnete, otrok jih izreže in jih uporablja kot učne kartice za poimenovanje, prepoznavanje števil do 100, postavljanje različnih zaporedij, štetje naprej in nazaj, po 1, 2, 3, …, sestavljanje in reševanje računov, igranje spomina, določanje mestnih vrednosti (enice, desetice), razvrščanje po mestnih vrednostih (poišči vsa števila z npr. eno enico, …) in še veliko drugih aktivnosti. Bolj ustvarjalni starši in otroci pa si lahko izmislite tudi kakšno družabno igro in jo delite z nami.

Spodnje predloge lahko uporabite za popestritev učenja, avtomatizacije številski družin do 10 in pa poštevanke. Vsaka vsebuje tudi navodila za delo (igro).

Spodnje učne liste lahko uporabljate za utrjevanje likov in teles na zabaven način, tudi kot družabno igro.

VAJE VIDNEGA RAZLIKOVANJA

Učni pripomočki:

VAJE VIDNEGA SPOMINA

Poskušaj si zapomniti čimveč znakov za črke, da boš kar najhitreje razvozlal skrivne besede.

VIZUALNO PODOBNE ČRKE

Učni pripomočki:

VAJE ORIENTACIJE

Učni pripomočki:

GIBAJMO MIGAJMO

Učni pripomočki:

ČRTOVJE

Predlogo lahko uporabite, če potrebujete barvno črtovje za pisanje ali karo predlogo za matematiko.

UPORABLJENE GRAFIČNE PREDLOGE

Pri oblikovanju učnih listov uporabljam grafične predloge:

Najdete jih na https://www.teacherspayteachers.com/.
Hvala ustvarjalcem.

Skip to content