Svet zavoda

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

Predstavniki ustanovitelja so: Tamara Gliha, Azra Handanagić Junuzović,Darjo Rot.

Predstavniki šole so: Katarina Gostinčar, Jasna Kopač, Alenka Ložar Borko, Rosana Uršič, Metka Zorec.

Predstavniki staršev so: Nataša Batestin Kezele, Evgen Škafar, Tina Šturm Mikovič.