Popoldanske pogovorne ure v oktobru

Spoštovani starši,

V želji po dobrem sodelovanju vas vabimo, da si vzamete čas in se oglasite na popoldanskih pogovornih urah. Naj bodo le-te namenjene odprti komunikaciji in izmenjavi mnenj, vse z namenom, da v vašem otroku prepoznamo močne točke ter ga podpremo v tistih primerih in situacijah, kjer je še nesiguren ali ima kakšno težavo. Šele s skupnimi močmi lahko delamo bolje. Razumevanje in videnje tako domačega kot šolskega vidika nam daje možnost, da se lahko premaknemo naprej, v primeru, da se otrok »zacikla« oziroma kadar se ne znajde. Prav tako je pomemben pogovor tudi takrat, ko je učenec učno uspešen, se pa ne znajde v šolski sredini in je šibkejši v socialnih interakcijah. Pomemben je dialog tudi v primerih nadarjenih učencev, predvsem zato, da mu lahko na primeren način ponudimo še več.

Ta dan so za pogovorne ure na voljo tudi izvajalke dodatne strokovne pomoči, šolski svetovalni delavki, pomočnik in ravnateljica.

Skip to content