42 srečanj Prežihovcev

Prvo srečanje: 1970 – Ravne na Koroškem

Drugo srečanje: 1978 – Ljubljana

Tretje srečanje: 1979 – Jesenice

Četrto srečanje: 1980 – Ravne na Koroškem

Peto srečanje: 1982 – Bistrica pri Črenšovcih

Šesto srečanje: 1983 – Dolina pri Trstu in Doberdob

Sedmo srečanje: 1984 – Ljubljana

Osmo srečanje: 1985 – Jesenice

Deveto srečanje: 1986 – Maribor

Deseto srečanje: 1987 – Ravne na Koroškem

Enajsto srečanje: 1988 – Bistrica pri Črenšovcih

Dvanajsto srečanje: 1989 – Dolina pri Trstu

Trinajsto srečanje: 1990 – Doberdob

Štirinajsto srečanje: 1991 – Ljubljana

Petnajsto srečanje: 1992 – Jesenice

Šestnajsto srečanje: 1993 – Ravne na Koroškem

Sedemnajsto srečanje: 1994 – Maribor

Osemnajsto srečanje: 1996 – Bistrica pri Črenšovcih

Devetnajsto srečanje: 1997 – Dolina pri Trstu

Dvajseto srečanje: 1998 – Doberdob

Enaindvajseto srečanje: 1999 – Ljubljana

Dvaindvajseto srečanje: 2000 – Jesenice

Triindvajseto srečanje: 2001 – Maribor

Štiriindvajseto srečanje: 2002 – Ravne na Koroškem

Petindvajseto srečanje: 2003 – Bistrica pri Črenšovcih

Šestindvajseto srečanje: 2004 – Dolina pri Trstu

Sedemindvajseto srečanje: 2005 – Doberdob

Osemindvajseto srečanje: 2006 – Ljubljana

Devetindvajseto srečanje: 2007 – Jesenice

Trideseto srečanje: 2008 – Maribor

Enaintrideseto srečanje: 2009 – Ravne na Koroškem

Dvaintrideseto srečanje: 2010 – Bistrica pri Črenšovcih

Triintrideseto srečanje: 2011 – Dolina pri Trstu

Štiriintrideseto srečanje: 2012 – Doberdob

Petintrideseto srečanje: 2013 – Ljubljana

Šestintrideseto srečanje: 2014 – Jesenice

Sedemintrideseto srečanje: 2015 – Ravne na Koroškem

Osemintrideseto srečanje: 2016 – Maribor

Devetintrideseto srečanje: 2017 – Bistrica pri Črenšovcih

Štirideseto srečanje: 2018 – Doberdob

Enainštirideseto srečanje: 2019 – Dolina pri Trstu

Dvainštirideseto srečanje: 2023 – Ljubljana

Skip to content