Šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca

Šolski sklad Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana deluje že petindvajseto šolsko leto. Njegov namen je pridobivanje sredstev za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, financiranje in vzdrževanje nadstandardne opreme in sofinanciranje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega dela, in kot taki niso predmet financiranja iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Mestne občine Ljubljana.

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in staršev učencev šole. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da Šolski sklad dejansko sledi potrebam učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

V šolskem letu 2023/2024 Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo Alenka Volk (predsednica), Sergej Omladič in Alenka Berger Škrk s strani staršev ter Dorica Gale, Kristiane Končan, Maruša Veber in Irena Ham s strani šole.

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva Šolski sklad s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

V šolskem letu 2022/2023 je Šolski sklad zbral sredstva s prostovoljnimi prispevki staršev, donacijami in prispevki božično-novoletnega bazarja (14.123,03 €). Začetno stanje na dan 1. 9. 2022 je bilo 9.592,42 €.

Za plačilo dni dejavnosti, šole v naravi, taborov v okviru izbirnih predmetov, šolskih izletov in šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših družin je bilo namenjeno 4.416,36 €.

Šolski sklad je sofinanciral 50 € na učenca za stroške nagradnega izleta na Avstrijsko-Koroško za pridne bralce (Zlati bralci, Zamejska bralna značka) in financiral nakup otroških iger za podaljšano bivanje, nakup nagrad za aktiv tujega jezika, nakup mobitela za namen OPB, nakup petih mladinskih koles, nakup majic in dežnikov z natisom logotipa šole za Srečanje Prežihovih šol, nakup materiala za božično-novoletni bazar, nakup plavalnih pripomočkov za učenje plavanja ter nakup in montažo notranjih zatemnitvenih senčil za 4. a in 4. b razred, računalniško učilnico, kabinet specialne pedagoginje in učilnici slovenščine ter matematike v drugem nadstropju v skupni vrednosti 16.630,83 €. Razlika prihodkov nad odhodki v višini 7.084,62 € se prenese v naslednje šolsko leto.

V šolskem letu 2023/2024 si je Šolski sklad zastavil, da bo z zbranimi sredstvi (so)financiral:

 • osnovni in razširjeni program učencem iz socialno šibkejših družin,
 • družabne igre namenjene učencem podaljšanega bivanja,
 • stroške kurentovanja na razredni stopnji,
 • klimatski napravi za pisarno gospe ravnateljice in učilnico specialne pedagoginje v prizidku,
 • didaktični material in pripomočke za delo specialnih pedagoginj in socialne pedagoginje,
 • projekt Mirno morje,
 • stroške nagradnega izleta za pridne bralce,
 • notranja zatemnitvena senčila za 3 učilnice v drugem nadstropju (učilnica 5.a, angleškega in francoskega jezika),
 • nagrade za učence, ki bodo sodelovali pri žrebanju v okviru Evropskega dne jezikov,
 • material za božično-novoletni bazar,
 • didaktični material in pripomočke za poučevanje naravoslovja in tehnike v drugi triadi.

V ta namen je staršem bilo ponujeno soglasje, s katerim bi prispevali mesečno 3,00 € za delovanje Šolskega sklada. Prispevek nikakor ni obvezen, hkrati pa je zelo zaželjen. Šolski sklad zagotavlja anonimnost donatorjev in njihovih prispevkov, razen kadar donator želi objavo.

Prosimo vas, da s svojim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev Šolskega sklada. Svoje prostovoljne prispevke lahko kadarkoli nakažete na poslovni račun OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana št. 01261-6030661012 in kot namen nakazila navedete »DONACIJA ŠOLSKEMU SKLADU«.

Ob koncu šolskega leta bo Šolski sklad pripravil poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih, ki bo predstavljeno na Svetu staršev.

Za pomoč in nakazana sredstva se vam člani Upravnega odbora Šolskega sklada vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada
OŠ Prežihovega Voranca

Dokumenti

DONACIJSKA POGODBA
SOGLASJE
PREKLIC SOGLASJA
Skip to content