O knjižnici

Gradivo šolske knjižnice vključuje knjige, serijske publikacije, avdio in video gradivo, CD-rome in računalniško gradivo. Učenci, učitelji in ostali zaposleni si lahko izposodijo gradivo v skladu s poslovnikom in urnikom šolske knjižnice.

Knjižnica ima več kot 20.000 aktivnih enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Uporabniki imajo prost dostop do knjižnega gradiva. Strokovna in poučna literatura sta razvrščeni po UDK sistemu, leposlovje pa po starostnih stopnjah: C (cicibanova starostna stopnja, 1. triletje), P (pionirska starostna stopnja, 2. triletje), M (mladinska starostna stopnja, 3. triletje) in L (ljudsko slovstvo).

Ob vpisu v šolo postane vsak učenec član šolske knjižnice. Izposoja knjižnega gradiva poteka z izkaznico šolske knjižnice in ni prenosljiva. Vsem uporabnikom je gradivo dostopno brezplačno.

Izposojevalni rok je 14 dni. Gradivo je mogoče podaljšati za naslednjih 14 dni, če ni gradivo za domače branje. Kdor ima gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si novega ne more izposoditi, dokler ne vrne starega. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti v šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta.

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Petra Ovčar.

Delovni čas

Ponedeljek, sreda, petek: 7.00–14.00
Torek, četrtek: 7.00–14.30

Telefonska številka

(01) 244 32 54


Bralna značka

17. september, Dan zlatih knjig, je uradni začetek bralnega leta, ki se konča 2. aprila, na Mednarodni dan knjig za otroke.

Izbore knjig najdete na tej povezavi.


Učbeniški sklad

Učenci si vsako leto sposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo. Učbeniki so za vse učence brezplačni, starši kupijo samo delovne zvezke. Učenci prvih, drugih in tretjih razredov dobijo brezplačno vsa učna gradiva (delovni zvezki). Učenci prejmejo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v juniju ali prvi teden v septembru.  

Učbeniški sklad vodi knjižničarka.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2021/2022

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022


Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture s katerim skuša Javna agencija za knjigo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009.

V okviru Projekta Rastem s knjigo, vsi sedmošolci obiščejo najbližjo splošno knjižnico (za našo šolo KOŽ) in dobijo za darilo knjigo.