Svet staršev šole

Za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli se oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka (iz 66. člena ZOFVI). V letošnjem šolskem letu svet staršev sestavljajo predstavniki 19 oddelkov.

Predsednica sveta staršev je Andreja Terčelj.

Skip to content