/Kontakt
Telefon: (01) 244 32 56
E-naslov: /

Uradne ure

ponedeljek9:00 do 13:30
torek             9:00 do 13:30
sreda 9:00 do 13:00
četrtek9:00 do 13:00
petek9:00 do 13:00

Področja dela

  • Vpis v 1. razred;
  • prepisi iz osnovne šole;
  • svetovalno delo s starši, učitelji in učenci;
  • delo z učenci s posebnimi potrebami;
  • odkrivanje nadarjenih učencev.

VPIS V 1. RAZRED

Informacije o vpisu najdete na tej povezavi.

Vloga za vpis se nahaja na tej povezavi.


VLOGA ZA PREPIS OTROKA NA ŠOLO

Vloga se nahaja na tej povezavi.


ŠTIPENDIJE

Zakon o štipendiranju

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1) se nahaja na tej povezavi.

Državne štipendije

Državne štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo.

Zoisove štipendije

Razpis izide navadno konec meseca junija za prihodnje šolsko leto.

Primer Javnega razpisa za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je dostopen na tej povezavi.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice najdete na tej povezavi.

Dodatne informacije o štipendijah


PRIPOROČENA LITERATURA ZA STARŠE

  • Mrgole, A. in Mrgole, L. (2019). Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Kamnik: Zavod Vezal
  • Siegel, D. J. (2014). Vihar v glavi – moč najstniških možganov. Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled.
  • Jurišić, B. D. (2016). Pohvale – gradivo za učitelje in starše. Ljubljana: Izobraževalni center Pika.
  • Webster-Stratton, C. (2016). Neverjetna leta – priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let. Ljubljana: UMco.
Skip to content