Nacionalno preverjanje znanja 2023/2024

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole.

NPZ OB KONCU 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (6. razred)

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. razreda.

V šolskem letu 2023/2024 se NPZ opravlja iz :

 • SLOVENŠČINE,
 • MATEMATIKE in
 • tujega jezika (ANGLEŠČINA).

NPZ OB KONCU 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (9. razred)

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 9. razreda.

V šolskem letu 2023/2024 se NPZ opravlja iz :

 • SLOVENŠČINE,
 • MATEMATIKE in
 • LIKOVNE UMETNOSTI.


NPZ za šolsko leto 2023/2024


Potek NPZ

 • Nacionalno preverjanje poteka v obliki pisnega preizkusa znanja.
 • Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.
 • Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora (od 8.00 do 9.00 ure).
 • Na dan preverjanja pridejo učenci v šolo 15 minut pred začetkom preverjanja (ob 7.45 uri). Na oglasni deski pred zbornico preverijo, v katero skupino so razvrščeni. Nato pred učilnico počakajo nadzornega učitelja, ki učence spremlja v učilnico.
 • Učenci upoštevajo navodila nadzornega učitelja.
 • Pri reševanju preizkusa NPZ učenci upoštevajo naslednje: natančno preberejo navodila; pišejo čitljivo; če se zmotijo, napačen odgovor prečrtajo in napišejo na novo (uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena); na koncu svoje odgovore še enkrat preverijo.
 • Pri pisanju preizkusov znanja učenci ne uporabljajo pisal »piši-briši«.
 • Po končanem preverjanju NPZ pouk poteka po urniku.
 • Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja ni.

Povezava na RIC

Na spodnjih povezavah preverite informacije o izvajanju NPZ na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Skip to content