Osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljubljana

Živimo in delamo v zgradbi, ki je stara že več kot 120 let. Petega oktobra leta 1899 se je pričel pouk za takratne učence Državne višje gimnazije. V naslednjih sto letih je šola doživela številne spremembe: dve svetovni vojni, menjale so se države, učni jezik, naziv šole in učni programi. Celotno dogajanje bi lahko strnil v dve veliki obdobji: gimnazijsko, ki je trajalo od ustanovitve  do leta 1958 in osnovnošolsko, ki traja še danes. Obema obdobjema so skupne generacije otrok, starih od enajst do petnajst let, in latinščina, kot tanka rdeča nit med njimi, pa seveda močna zavest pripadnosti šoli, ki ves čas delovanja rojeva učene in tudi znamenite Slovence.

Ime OŠ Prežihovega Voranca je šola dobila leta 1959, ker zgradbo z ene strani razmejuje od ostalega sveta Prežihova ulica. Ulica pa je seveda dobila ime po tem našem znamenitem pisatelju zato, ker je Prežihov Voranc  krajši čas bival tudi v Ljubljani in je stanoval neposredno v bližini šole. Seveda pa je imel glavni vpliv na izbor imena pomen literarnega in političnega delovanja Prežihovega Voranca na prebujanje in krepitev narodne zavesti mladega slovenskega naroda.

Glede na prikazan izvor smo tako kot dediči klasične gimnazije prepoznavni po poučevanju latinščine in iz tega izhajajoče resnobnosti, strogosti in ambicioznosti med učitelji in učenci; po drugi strani pa smo široki in odprti, saj smo pod isto streho gostili srbohrvaške oddelke takratnih bratskih narodov Jugoslavije vse do slovenske osamosvojitve leta 1991.

Razvoj in modernizacija družbe sta bila za nas vedno močan izziv. Tako smo poleg latinščine in angleščine, ki sta bili ves čas v rednem urniku, poučevali še nemščino. Ob zadnji reformi osnovnega šolstva pa smo uvedli kot drugi obvezni tuj jezik  še francoščino, kot fakultativno poučevanje pa v posameznih obdobjih in oddelkih tudi španščino in italijanščino. Na naravoslovnem področju prirejamo vsako leto večdnevne raziskovalne tabore po vsej Sloveniji in pa interdisciplinarni tabor v Prekmurju »Per vias antiquas« (po starodavnih poteh). Zelo močno smo zastopani na vseh ravneh šolskih tekmovanj z vseh predmetnih področij. Povezujemo se EU. Naši učenci nastopajo s kulturnim nastopom v Tübingenu, natančneje v Derendingenu, kjer stoji tako imenovana Trubarjeva cerkev in kjer je naš oče slovenskega jezika natisnil prve knjige. Povezujemo pa se z eno od osnovnih šol v Laonu v Franciji v okviru projekta »francoščina kot sporazumevanje in povezovanje z ljudmi«.

Zaključimo z mislijo, da pa nam je najdragocenejši odnos do rodnega mesta Ljubljane, ki kljub temu da je metropola, skriva še veliko zgodovinskih nejasnosti. Tako so se naši učenci  lotili raziskovalne naloge z naslovom »Rešeno in uničeno emonsko obzidje«, ki odkriva takratni način življenja in sedanji odnos prebivalcev do tega dela zgodovine.

Ne glede na dogodke pa ostajamo zvesti Prežihovemu imenu šole in navdihu, ki nam ga daje ta naš veliki Slovenec in prijatelji iz šol, ki tudi nosijo njegovo ime.

Skip to content