Interesne dejavnosti

Na šoli bomo organizirali v tem šolskem letu večje število interesnih dejavnosti. Nekatere bodo izvajali naši učitelji, nekatere zunanji sodelavci, nekatere pa tudi društva, ki jim bomo oddali samo prostor. 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo naši učitelji in zunanji sodelavci (študentje), so brezplačne. O ceni dejavnosti, ki jih izvajajo društva, pa se boste dogovorili sami. Interesne dejavnosti bodo začele delovati oktobra, končale pa se bodo maja.

Otroci se naj ne prijavijo k preveč dejavnostim, da ne bodo preobremenjeni.

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI 2023/2024

Urnik interesnih dejavnosti se tekom šolskega leta lahko še spremeni.

Oglejte si urnik interesnih dejavnosti v organizaciji šole.

Oglejte si urnik interesnih dejavnosti v organizaciji zunanjih izvajalcev.

PRVA POMOČ

Na šoli bomo izvajali interesno dejavnost PRVA POMOČ pod vodstvom učiteljice Dorice Gale.

Potekala bo na šoli ob torkih in četrtkih za vse prijavljene učence od 6. do 9. razreda.

Oblikovali bomo tudi ekipo, ki bo preverjala svoje znanje z drugimi sovrstniki na lokalnem, regijskem in  državnem tekmovanju.

Nekatere vaje iz umetnega dihanja in masaže srca nam bodo pomagali izvajati prostovoljci Rdečega križa Ljubljana, na Tržaški 132,  popoldan med 15. in 18. uro.

V maju bomo organizirali nagradni izlet za vse pridne udeležence na Debelem rtiču.

SEM SREČA V NESREČI – je preventivna delavnica kako ukrepati pred, ob in po nesreči.

Namen delavnice je naučiti učence kako se pripraviti na nesrečo, kako ravnati med nesrečo in kako ukrepati ko je nevarnost mimo.

Delavnice izvajajo prostovoljci-inštruktorji, ki učence poučijo  kako ukrepati pred, ob in po požaru, potresu in poplavi.

Namenjene so učencem v 7. in 9. razredu. Izvajamo jih v mesecu januarju in februarju.

S sloganom “Samo eno življenje imaš, pazi kako z njim ravnaš” v okviru Rdečega križa Slovenije tudi letos bomo izvajali delavnice prve pomoči.

Namen je naučiti učence kako pomemben je pristop k poškodovanemu, klic na številko 112, kakšen je pomen prve pomoči ter kako se varno vključevati v promet. S tem želimo prispevati k zmanjšanju števila poškodb ter povečati varnost učencev.

Tudi najmlajši učenci se lahko udeležijo interesne dejavnosti, ki bo prilagojena njim pod vodstvom učiteljice Dorice Gale v drugem poletju.

Skip to content