Urniki 2022/2023

Urniki so prikazani po razredih:

Letni koledar z označenimi delovnimi in prostimi dnevi ter oznakami tednov (A/B) se nahaja na tej povezavi.

OZNAKE PREDMETOV

ŠOLSKI ZVONEC

  • Učenci 1. razreda malicajo po 1. šolski uri.
  • Učence, ki so v podaljšanem bivanju, pelje na kosilo 2. učitelj v 1. razredu ali učitelj v podaljšanem bivanju.
  • Učenci od 6. do 9. razreda kosijo po končani 5. ali 6. šolski uri.