Kulturni dan za učence 9. razreda

V petek, 25. 10. 2019, je potekal kulturni dan za učence 9. razreda, katerega tema je bila “Secesija in Plečnik v Ljubljani”. Učenci so najprej v učilnici ob besedilu “Secesijska Ljubljana” spoznali secesijo kot umetnostno gibanje in na osnovi pripravljenega gradiva najpomembnejša dela secesijske arhitekture v središču Ljubljane. Nato je sledila “Plečnikova Ljubljana”, v okviru katere so učenci spoznali življenje Jožeta Plečnika in njegova najpomembnejša arhitekturna dela na Dunaju, v Pragi in Ljubljani. Ob slikovnem gradivu in zemljevidu so učenci poimenovali Plečnikova dela v Ljubljani, ugotovili njihovo namembnost in značilnost. Hkrati so usvojili nekaj osnovnih pojmov arhitekture. Nato je sledil terenski del, ki je temeljil na ogledu arhitekturnih del secesije in Jožeta Plečnika v središču mesta.

Skip to content