Obvestilo šolske svetovalne službe za starše in učence

Spoštovani starši in učenci,

v času izolacije in šolanja na daljavo vam je šolska svetovalna služba na voljo za nasvet, pomoč na e-naslovih: psiholog@voranc.si in petra.mustar@guest.arnes.si. Če bi želeli stopiti v malo bolj osebni kontakt, se lahko dogovorimo tudi za skype pogovor.

Učencem želiva, da bo volja do učenja vztrajala do konca izolacije, vsem pa želiva veliko zdravja, miru, strpnosti in optimizma.

Upava, da se čim prej spet snidemo na našem “Prežihu”,

Petra Mustar, Sara Marn,

šolski psihologinji

Skip to content