Tradicionalni slovenski zajtrk

zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk s bio črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki – vse domačega izvora – poteka ob dnevu slovenske hrane, vsak tretji petek v novembru že 11. leto. Letos bo potekal 19. novembra 2021.

Pobudnik projekta je Čebelarska zveza Slovenije. Akcija je namenjena predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Po jutru se dan pozna. Učencem predstavimo, kako sta v današnjem času pomembna zajtrk za zdravo in uravnoteženo hrano in predvsem uživanje doma pridelane hrane, pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane.

»Zajtrk s sadjem – super dan!«. Projekt se bo navezoval na mednarodno leto sadja in zelenjave, ki ga je za letos razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

Pri razrednih urah in urah pouka bomo učitelji spregovorili z učenci

  • o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad;
  • o pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora;
  • o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje;
  • o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter
  • o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti;
  • izdelali bomo plakat, narisali živila in opisali svoje vtise o tem dnevu.
Zadnje novice
Vse novice
Skip to content