Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023

Objavljamo sezname šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023. Seznam učbenikov in delovnih zvezkov smo objavili na strani knjižnice.

Razredna stopnja

Šolske potrebščine v 1. razredu (2022/2023)

Šolske potrebščine v 2. razredu (2022/2023)

Šolske potrebščine v 3. razredu (2022/2023)

Šolske potrebščine v 4. razredu (2022/2023)

Šolske potrebščine v 5. razredu (2022/2023)

Predmetna stopnja

Geografija (6.-9. razred)

  • samostojni delovni zvezek
  • črtast zvezek A4 format
  • ročni zemljevid Slovenije (samo 9. razredi)

Likovna umetnost (6.-9. razred)

  • tempere
  • paleto
  • čopiče
  • lonček za vodo

Tehnika in tehnologija (6.-8. razred)

  • tehniško škatlo (kot piše na seznamu učbenikov/delovnih zvezkov)
  • brezčrten A4 zvezek (lahko še od prejšnjega leta)
  • geotrikotnik

Skip to content