»Kruh za zajtrk – super dan!«

Z bio ječmenovim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki –  vse domačega izvora poteka ob dnevu slovenske hrane, vsak tretji petek že 13. leto.

Pobudnik projekta je Čebelarska zveza Slovenije. Akcija je namenjena predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Po jutru se dan pozna. Učencem predstavimo, kako sta v današnjem času pomembna zajtrk za zdravo in uravnoteženo hranoin predvsem uživanje doma pridelane hrane, pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane.

»Kruh za zajtrk – super dan!«.

Pri razrednih urah in urah pouka bomo učitelji spregovorili z učenci:

  • o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • o pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora,
  • o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
  • o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter
  • o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti
  • izdelali bomo plakat, narisali živila in opisali svoje vtise o tem dnevu.
Skip to content