Opomba: V kolikor ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika!   BIO izdelki učence spodbujamo, da bi v šoli čim večkrat pili vodo živila so integrirane pridelave – lokalne kratke verige dostave jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije 
Read more
Skip to content