Nagovor ravnatelja ob pričetku novega šolskega leta

Spoštovani starši!

V imenu celotnega kolektiva OŠ Prežihovega Voranca vam in vašim otrokom želim čim bolj uspešno in prijetno šolsko leto kljub omejitvam, ki nam jih nalagata v svojih navodilih MIZŠ in NIJZ.

Kot že veste, tudi v tem šolskem letu starši praviloma ne vstopate v šolsko zgradbo. V primeru urejanja nujnih zadev z vodstvom, tajništvom, računovodstvom se morate predhodno najaviti v tajništvo po telefonu 01 2443 250 ali na e-naslov tajnistvo@voranc.si in ob prihodu v tajništvu izpolniti obrazec z osebnimi podatki zaradi sledljivosti okužbe z virusom covid-19, če do nje pride.

V petek, 28. 8. 2020, je NIJZ spremenil priporočilo o uporabi mask za osnovnošolske učence, ki sedaj glasi, da naj vsi učenci od 1. do 9. razreda v času od 1. 9. 2020 do 4. 9. 2020 nosijo maske v skupnih prostorih šole. Prosim vas, da svojim otrokom zagotovite zaščitne obrazne maske.

Prosim, da prvi šolski dan starši in otroci dosledno upoštevate navodila dežurnih učiteljev ob vhodu v šolo in da ne polemizirate z nami o smiselnosti ali nesmiselnosti navodil MIZŠ in NIJZ, ker so za šolo zavezujoča. Vsekakor bo pouk v homogenih skupinah (posameznih oddelkih) potekal brez nošenja mask, navodila veljajo za gibanje po skupnih prostorih.

Ker verjamem, da imamo skupni interes, da preprečimo ponovno možnost izvajanja pouka na daljavo, vas vabim k doslednemu spoštovanju preventivnih navodil.

Vsem vam želim zdravo in uspešno šolsko leto 2020/2021.

                                                                                                                                     Ravnatelj:

Marjan Gorup

Skip to content