Evropski dan jezikov 2020

Tudi letos smo na naši šoli praznovali Evropski dan jezikov. Konec septembra se je med poukom zvrstilo več zanimivih dejavnosti.

V 3. razredih so uro angleščine v celoti posvetili različnim jezikom. Učenci so spoznali, kaj je EDJ, zakaj ga praznujemo, ter prebrali nekaj dejstev o jezikih (Ali ste vedeli, da …?). Ogledali so si posnetek Pogovarjaj se z mano, kjer so lahko slišali pozdrave v različnih jezikih. Pri tem so ugotovili, da imajo tudi gluhi in slepi ljudje svoj jezik (sporazumevanje s kretnjami) oz. pisavo (brajeva abeceda).

Pogovarjali so se o tem, kako se doma pozdravljajo. Spoznali so, da se doma mogoče pozdravljamo drugače, kot pozdravljamo sošolce in sošolke v razredu oziroma učitelje v šoli: Ojla!, Živjo!, Dober dan. ipd. Poslušali so nekaj posnetkov govora v tujem jeziku, pri čemer so poskušali prepoznati in poimenovati slišani jezik.

Spomnili so se na t. i. lomilce jezika (Tongue Twisters), ki jih poznamo v vsakem jeziku, tudi v slovenščini (Če čebela ne bi če imela bi čebela bila bela ipd.), se spomnili tistega, ki so se ga naučili lansko leto ter se naučili novega (Four fine fresh fish for you). Pozdrave z začetka ure so učenci zapisali na listke ter oblikovali plakat.

Pri pouku nemščine kot izbirni predmet v 7. razredu so prav tako obravnavali pozdrave. Na osnovi naloge v delovnem zvezku so ponovili izraze za pozdrave v nemščini in jih primerjali z drugimi evropskimi jeziki (angleščina, italijanščina, francoščina, grščina, poljščina, španščina, portugalščina, madžarščina).

Pri pouku latinščine v 7. razredu so obeležili dan jezikov s tem, da so se pogovarjali o indoevropskih jezikih. Omenili so nekaj nam bližnjih jezikovnih skupin ter ugotavljali, kako se reče ‘prijatelj’ v teh jezikih. Za zaključek so spoznali še zgodbo o babilonskem stolpu.

Med 5. in 9. oktobrom, torej v času, ko praznujemo tudi Teden otroka, pa bodo učenci 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Latinščina, pripravili novo številko zina Rustica Latina.

Vtise s praznovanja je zbrala Julija Hoda.

Zadnje novice
Vse novice
Skip to content